Τηλεκπαιδεύσεις

Περιοχή:   

Τηλεκπαίδευση Ημερομηνία Θέσεις Φορέας Τύπος
Υπηρεσία Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS
1422878400
02 Φεβ 14:00-16:00
0 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1422882000
02 Φεβ 15:00-17:00
6 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1422885600
02 Φεβ 16:00-18:00
13 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1422891000
02 Φεβ 17:30-19:30
0 ITYE Απαραίτητη
Υπηρεσία Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS
1422964800
03 Φεβ 14:00-16:00
0 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1422970200
03 Φεβ 15:30-16:30
0 ITYE Απαραίτητη
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1422975600
03 Φεβ 17:00-19:00
3 Π.Θ. Απαραίτητη
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1422984600
03 Φεβ 19:30-21:30
3 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1423054800
04 Φεβ 15:00-16:00
9 Π.Κ. Απαραίτητη
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1423054800
04 Φεβ 15:00-16:00
12 Α.Π.Θ. Απαραίτητη
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1423054800
04 Φεβ 15:00-16:00
13 ΠΑΜΑΚ Απαραίτητη
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1423060200
04 Φεβ 16:30-18:30
11 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1423062900
04 Φεβ 17:15-18:15
0 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα
1423065600
04 Φεβ 18:00-19:00
0 Π.Θ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1423069200
04 Φεβ 19:00-21:00
9 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1423137600
05 Φεβ 14:00-16:00
15 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα
1423144800
05 Φεβ 16:00-17:00
10 Π.Κ. Προαιρετική
Υπηρεσία Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS
1423145700
05 Φεβ 16:15-18:15
6 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Υπηρεσία Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS
1423147500
05 Φεβ 16:45-18:45
0 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1423148400
05 Φεβ 17:00-18:00
10 Π.Θ. Απαραίτητη
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1423152000
05 Φεβ 18:00-19:00
0 Π.Θ. Προαιρετική
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1423156500
05 Φεβ 19:15-21:15
1 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1423225800
06 Φεβ 14:30-16:30
12 ITYE Προαιρετική
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1423227600
06 Φεβ 15:00-17:00
14 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Υπηρεσίες video και ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ
1423227600
06 Φεβ 15:00-17:00
15 Π.Κ. Προαιρετική
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1423231200
06 Φεβ 16:00-18:00
14 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1423234800
06 Φεβ 17:00-18:00
0 Π.Θ. Απαραίτητη
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1423328400
07 Φεβ 19:00-20:00
13 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1423494000
09 Φεβ 17:00-19:00
10 Π.Θ. Προαιρετική
Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα
1423559700
10 Φεβ 11:15-12:15
3 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1423575000
10 Φεβ 15:30-16:30
14 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1423581300
10 Φεβ 17:15-18:15
0 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1423584000
10 Φεβ 18:00-20:00
8 Π.Θ. Απαραίτητη
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1423670400
11 Φεβ 18:00-19:00
0 Π.Θ. Προαιρετική
Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες
1423756800
12 Φεβ 18:00-20:00
0 Π.Θ. Προαιρετική
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1423832400
13 Φεβ 15:00-16:00
13 Π.Κ. Προαιρετική
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1423839600
13 Φεβ 17:00-18:00
7 Π.Θ. Απαραίτητη
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1424185200
17 Φεβ 17:00-19:00
0 Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1424185200
17 Φεβ 17:00-19:00
0 Π.Θ. Προαιρετική
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1424193300
17 Φεβ 19:15-20:15
2 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1424358000
19 Φεβ 17:00-19:00
0 Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσία Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS
1424366100
19 Φεβ 19:15-21:15
0 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1424440800
20 Φεβ 16:00-18:00
14 Π.Κ. Προαιρετική
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1424444400
20 Φεβ 17:00-19:00
0 Π.Θ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1424869200
25 Φεβ 15:00-17:00
12 Π.Κ. Προαιρετική
Windows 2003 Server
1424876400
25 Φεβ 17:00-18:00
14 Π.Θ. Προαιρετική
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1425045600
27 Φεβ 16:00-17:00
7 Π.Κ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1425052800
27 Φεβ 18:00-20:00
6 Π.Θ. Προαιρετική

Σεμινάρια

Περιοχή:   


Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια στην περιοχή :