Τηλεκπαιδεύσεις

Περιοχή:   

Τηλεκπαίδευση Ημερομηνία Θέσεις Φορέας Τύπος
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1409571000
01 Σεπ 14:30-16:30
5 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1409641200
02 Σεπ 10:00-11:00
14 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1409646600
02 Σεπ 11:30-13:30
9 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1409648400
02 Σεπ 12:00-13:00
13 ΤΕΙ ΘΕΣ. Απαραίτητη
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1409655600
02 Σεπ 14:00-16:00
10 ΠΑΜΑΚ Απαραίτητη
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1409657400
02 Σεπ 14:30-16:30
0 ITYE Προαιρετική
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1409659200
02 Σεπ 15:00-16:00
0 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1409662800
02 Σεπ 16:00-18:00
0 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1409662800
02 Σεπ 16:00-18:00
0 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1409743800
03 Σεπ 14:30-16:30
10 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1409744700
03 Σεπ 14:45-15:45
15 ITYE Απαραίτητη
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1409745600
03 Σεπ 15:00-16:00
0 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1409752800
03 Σεπ 17:00-19:00
3 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1409754600
03 Σεπ 17:30-18:30
8 ΠΑΜΑΚ Απαραίτητη
Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες
1409760000
03 Σεπ 19:00-21:00
10 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1409817600
04 Σεπ 11:00-12:00
15 ΤΕΙ ΘΕΣ. Προαιρετική
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1409829300
04 Σεπ 14:15-15:15
9 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1409830200
04 Σεπ 14:30-16:30
13 ITYE Απαραίτητη
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1409832000
04 Σεπ 15:00-16:00
6 ΤΕΙ ΑΘ. Απαραίτητη
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1409832000
04 Σεπ 15:00-16:00
9 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1409833800
04 Σεπ 15:30-16:30
13 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1409835600
04 Σεπ 16:00-18:00
12 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες
1409837400
04 Σεπ 16:30-18:30
6 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1409904900
05 Σεπ 11:15-13:15
13 ΤΕΙ ΘΕΣ. Απαραίτητη
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1409915700
05 Σεπ 14:15-16:15
10 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Διαδραστικοί Πίνακες
1409917500
05 Σεπ 14:45-15:45
12 ITYE Προαιρετική
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1409922000
05 Σεπ 16:00-18:00
4 ΤΕΙ ΑΘ. Απαραίτητη
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1410184800
08 Σεπ 17:00-19:00
15 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1410184800
08 Σεπ 17:00-18:00
15 ΠΑΜΑΚ Απαραίτητη
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1410185700
08 Σεπ 17:15-19:15
12 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1410190200
08 Σεπ 18:30-20:30
15 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1410260400
09 Σεπ 14:00-16:00
15 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1410267600
09 Σεπ 16:00-17:00
12 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1410267600
09 Σεπ 16:00-18:00
14 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1410275700
09 Σεπ 18:15-20:15
10 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1410354000
10 Σεπ 16:00-18:00
15 ΤΕΙ ΑΘ. Απαραίτητη
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1410355800
10 Σεπ 16:30-17:30
14 ΤΕΙ ΘΕΣ. Απαραίτητη
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1410358500
10 Σεπ 17:15-18:15
10 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Διαδραστικοί Πίνακες
1410422400
11 Σεπ 11:00-12:00
11 ΤΕΙ ΘΕΣ. Προαιρετική
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1410423300
11 Σεπ 11:15-12:15
14 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1410436800
11 Σεπ 15:00-16:00
15 ΤΕΙ ΑΘ. Απαραίτητη
Υπηρεσίες video και ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ
1410444000
11 Σεπ 17:00-19:00
15 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1410444000
11 Σεπ 17:00-18:00
15 Π.Α. Απαραίτητη
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1410444900
11 Σεπ 17:15-19:15
11 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσίες video και ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ
1410508800
12 Σεπ 11:00-13:00
12 ΤΕΙ ΘΕΣ. Προαιρετική
Διαδραστικοί Πίνακες
1410509700
12 Σεπ 11:15-12:15
10 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1410526800
12 Σεπ 16:00-18:00
15 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα
1410768900
15 Σεπ 11:15-12:15
12 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1410876900
16 Σεπ 17:15-18:15
9 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1410963300
17 Σεπ 17:15-19:15
13 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1411049700
18 Σεπ 17:15-19:15
11 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες
1411136100
19 Σεπ 17:15-19:15
14 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1411373700
22 Σεπ 11:15-13:15
15 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη

Σεμινάρια

Περιοχή:   


Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια στην περιοχή :