Τηλεκπαιδεύσεις

Περιοχή:   

Τηλεκπαίδευση Ημερομηνία Θέσεις Φορέας Τύπος
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1411126200
19 Σεπ 14:30-15:30
6 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1411127100
19 Σεπ 14:45-15:45
2 ITYE Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1411128000
19 Σεπ 15:00-17:00
10 Π.Κ. Απαραίτητη
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1411131600
19 Σεπ 16:00-17:00
0 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1411138800
19 Σεπ 18:00-19:00
0 Π.Α. Προαιρετική
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1411373700
22 Σεπ 11:15-13:15
12 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1411385400
22 Σεπ 14:30-16:30
11 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα
1411387200
22 Σεπ 15:00-16:00
8 Π.Κ. Προαιρετική
Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα
1411387200
22 Σεπ 15:00-16:00
7 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1411394400
22 Σεπ 17:00-18:00
2 ΤΕΙ ΑΘ. Απαραίτητη
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1411471800
23 Σεπ 14:30-16:30
13 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Διαδραστικοί Πίνακες
1411473600
23 Σεπ 15:00-16:00
4 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1411477200
23 Σεπ 16:00-18:00
7 Π.Κ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1411477200
23 Σεπ 16:00-18:00
0 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1411480800
23 Σεπ 17:00-19:00
5 ΠΑΜΑΚ Απαραίτητη
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1411480800
23 Σεπ 17:00-18:00
0 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1411489800
23 Σεπ 19:30-21:30
1 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1411558200
24 Σεπ 14:30-15:30
14 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Υπηρεσίες video και ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ
1411560000
24 Σεπ 15:00-17:00
12 Π.Κ. Προαιρετική
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1411560000
24 Σεπ 15:00-16:00
9 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1411563600
24 Σεπ 16:00-18:00
0 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1411563600
24 Σεπ 16:00-17:00
15 Π.Α. Απαραίτητη
Υπηρεσίες video και ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ
1411566300
24 Σεπ 16:45-18:45
2 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Windows 2003 Server
1411567200
24 Σεπ 17:00-18:00
6 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1411570800
24 Σεπ 18:00-19:00
9 Π.Α. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1411644600
25 Σεπ 14:30-16:30
10 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1411646400
25 Σεπ 15:00-16:00
0 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1411646400
25 Σεπ 15:00-17:00
14 Π.Κ. Προαιρετική
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1411646400
25 Σεπ 15:00-16:00
8 Α.Π.Θ. Απαραίτητη
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1411651800
25 Σεπ 16:30-17:30
6 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1411731000
26 Σεπ 14:30-16:30
12 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1411732800
26 Σεπ 15:00-17:00
13 Π.Κ. Προαιρετική
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1411736400
26 Σεπ 16:00-18:00
9 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1411992000
29 Σεπ 15:00-17:00
11 Π.Κ. Προαιρετική
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1411992000
29 Σεπ 15:00-16:00
1 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1411997400
29 Σεπ 16:30-18:30
12 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1411999200
29 Σεπ 17:00-18:00
0 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1412006400
29 Σεπ 19:00-20:00
13 ΠΑΜΑΚ Απαραίτητη
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1412078400
30 Σεπ 15:00-16:00
4 Π.Κ. Προαιρετική

Σεμινάρια

Περιοχή:   


Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια στην περιοχή :