Τηλεκπαιδεύσεις

Περιοχή:   

Τηλεκπαίδευση Ημερομηνία Θέσεις Φορέας Τύπος
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1413891000
21 Οκτ 14:30-15:30
1 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1413892800
21 Οκτ 15:00-16:00
1 ΤΕΙ ΑΘ. Απαραίτητη
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1413900000
21 Οκτ 17:00-19:00
3 Π.Θ. Απαραίτητη
Υπηρεσίες video και ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ
1413900000
21 Οκτ 17:00-19:00
5 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1413979200
22 Οκτ 15:00-16:00
13 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1413982800
22 Οκτ 16:00-18:00
0 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1413982800
22 Οκτ 16:00-18:00
3 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1413984600
22 Οκτ 16:30-18:30
10 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1413986400
22 Οκτ 17:00-18:00
3 Π.Θ. Απαραίτητη
Διαδραστικοί Πίνακες
1413993600
22 Οκτ 19:00-20:00
4 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1414065600
23 Οκτ 15:00-17:00
0 ITYE Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1414066500
23 Οκτ 15:15-17:15
14 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1414069200
23 Οκτ 16:00-18:00
0 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1414069200
23 Οκτ 16:00-17:00
14 ΤΕΙ ΘΕΣ. Προαιρετική
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1414069200
23 Οκτ 16:00-17:00
15 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα
1414071000
23 Οκτ 16:30-17:30
11 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες
1414071900
23 Οκτ 16:45-18:45
9 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1414073700
23 Οκτ 17:15-19:15
6 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες
1414076400
23 Οκτ 18:00-20:00
3 Π.Θ. Προαιρετική
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1414144800
24 Οκτ 13:00-15:00
0 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1414152000
24 Οκτ 15:00-16:00
0 Π.Κ. Απαραίτητη
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1414152000
24 Οκτ 15:00-17:00
3 ITYE Προαιρετική
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1414153800
24 Οκτ 15:30-16:30
14 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1414155600
24 Οκτ 16:00-18:00
0 Π.Κ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1414155600
24 Οκτ 16:00-18:00
8 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1414155600
24 Οκτ 16:00-18:00
11 Α.Π.Θ. Απαραίτητη
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1414160100
24 Οκτ 17:15-19:15
0 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1414162800
24 Οκτ 18:00-20:00
4 Π.Θ. Απαραίτητη
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1414411200
27 Οκτ 14:00-15:00
0 Π.Κ. Απαραίτητη
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1414414800
27 Οκτ 15:00-16:00
0 Π.Κ. Προαιρετική
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1414418400
27 Οκτ 16:00-17:00
0 Π.Κ. Προαιρετική
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1414422000
27 Οκτ 17:00-19:00
10 Π.Θ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1414569600
29 Οκτ 10:00-12:00
0 Π.Κ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1414587600
29 Οκτ 15:00-17:00
8 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1414591200
29 Οκτ 16:00-18:00
12 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1414591200
29 Οκτ 16:00-18:00
14 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1414672200
30 Οκτ 14:30-15:30
12 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1414674000
30 Οκτ 15:00-16:00
8 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1414674900
30 Οκτ 15:15-17:15
13 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Windows 2003 Server
1414677600
30 Οκτ 16:00-17:00
0 Π.Κ. Προαιρετική
Διαδραστικοί Πίνακες
1414677600
30 Οκτ 16:00-17:00
9 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1414677600
30 Οκτ 16:00-18:00
12 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1414681200
30 Οκτ 17:00-18:00
13 Π.Θ. Απαραίτητη
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1414681200
30 Οκτ 17:00-18:00
13 ΤΕΙ ΑΘ. Απαραίτητη
Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα
1414760400
31 Οκτ 15:00-16:00
12 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1414762200
31 Οκτ 15:30-16:30
13 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1414764000
31 Οκτ 16:00-18:00
0 Π.Κ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1414764000
31 Οκτ 16:00-18:00
15 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1414765800
31 Οκτ 16:30-17:30
11 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1414771200
31 Οκτ 18:00-19:00
5 Π.Θ. Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1415106000
04 Νοε 15:00-17:00
15 ΠΑΜΑΚ Απαραίτητη
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1415278800
06 Νοε 15:00-17:00
15 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική

Σεμινάρια

Περιοχή: