Τηλεκπαιδεύσεις

Περιοχή:   

Τηλεκπαίδευση Ημερομηνία Θέσεις Φορέας Τύπος
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1414920600
02 Νοε 11:30-13:30
14 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1415020500
03 Νοε 15:15-17:15
9 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1415023200
03 Νοε 16:00-18:00
8 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1415023200
03 Νοε 16:00-18:00
3 ITYE Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1415106000
04 Νοε 15:00-17:00
0 ΠΑΜΑΚ Απαραίτητη
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1415106000
04 Νοε 15:00-16:00
4 ΤΕΙ ΑΘ. Απαραίτητη
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1415106000
04 Νοε 15:00-17:00
5 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1415113200
04 Νοε 17:00-18:00
5 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1415117700
04 Νοε 18:15-19:15
2 ITYE Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1415192400
05 Νοε 15:00-17:00
10 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Διαδραστικοί Πίνακες
1415192400
05 Νοε 15:00-16:00
9 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1415192400
05 Νοε 15:00-17:00
0 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1415196000
05 Νοε 16:00-18:00
8 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσίες video και ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ
1415199600
05 Νοε 17:00-19:00
11 Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1415278800
06 Νοε 15:00-17:00
12 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1415278800
06 Νοε 15:00-17:00
10 ITYE Προαιρετική
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1415282400
06 Νοε 16:00-18:00
0 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1415282400
06 Νοε 16:00-18:00
10 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1415285100
06 Νοε 16:45-18:45
5 Α.Π.Θ. Απαραίτητη
Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες
1415289600
06 Νοε 18:00-20:00
12 Π.Θ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1415365200
07 Νοε 15:00-17:00
10 ITYE Προαιρετική
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1415368800
07 Νοε 16:00-18:00
0 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1415368800
07 Νοε 16:00-18:00
5 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1415368800
07 Νοε 16:00-18:00
4 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1415376000
07 Νοε 18:00-20:00
9 Π.Θ. Απαραίτητη
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1415628000
10 Νοε 16:00-18:00
12 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα
1415629800
10 Νοε 16:30-17:30
12 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1415631600
10 Νοε 17:00-19:00
15 Π.Θ. Προαιρετική
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1415710800
11 Νοε 15:00-16:00
14 ΤΕΙ ΑΘ. Απαραίτητη
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1415718000
11 Νοε 17:00-19:00
11 Π.Θ. Απαραίτητη
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1415718000
11 Νοε 17:00-19:00
14 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1415797200
12 Νοε 15:00-17:00
14 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1415802600
12 Νοε 16:30-18:30
13 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1415804400
12 Νοε 17:00-18:00
13 Π.Θ. Απαραίτητη
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1415883600
13 Νοε 15:00-16:00
13 ΤΕΙ ΑΘ. Απαραίτητη
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1415887200
13 Νοε 16:00-17:00
11 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Windows 2003 Server
1415889000
13 Νοε 16:30-17:30
15 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1415890800
13 Νοε 17:00-18:00
12 Π.Θ. Απαραίτητη
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1415890800
13 Νοε 17:00-19:00
15 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1415973600
14 Νοε 16:00-18:00
8 Α.Π.Θ. Απαραίτητη
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1415973600
14 Νοε 16:00-18:00
15 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα
1415980800
14 Νοε 18:00-19:00
14 Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1416411000
19 Νοε 17:30-19:30
6 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1416420000
19 Νοε 20:00-22:00
10 ΠΑΜΑΚ Απαραίτητη
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1416843000
24 Νοε 17:30-18:30
4 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Υπηρεσίες video και ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ
1416852000
24 Νοε 20:00-22:00
11 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1417013100
26 Νοε 16:45-17:45
9 ΠΑΜΑΚ Απαραίτητη
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1417017600
26 Νοε 18:00-19:00
15 ΠΑΜΑΚ Απαραίτητη
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1417023000
26 Νοε 19:30-21:30
14 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική

Σεμινάρια

Περιοχή:   

Τίτλος Ημερομηνία Πόλη Θέσεις Φορέας
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1415352600
07 Νοε 11:30-16:30
Ζάκυνθος 28 ITYE
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1415710800
11 Νοε 15:00-20:30
ΞΑΝΘΗ 32 Δ.Π.Θ.
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1415795400
12 Νοε 14:30-20:00
ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ 34 ΕΚΠΑ
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1415797200
12 Νοε 15:00-21:00
Θεσσαλονίκη 11 Α.Π.Θ.
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1415883600
13 Νοε 15:00-20:00
Άμφισσα 41 ITYE
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1415957400
14 Νοε 11:30-14:30
Αίγιο 33 ITYE
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1416402000
19 Νοε 15:00-21:00
Θεσσαλονίκη 28 Α.Π.Θ.
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1416488400
20 Νοε 15:00-20:00
Σπάρτη 35 ITYE
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1416488400
20 Νοε 15:00-20:30
ΚΑΒΑΛΑ 31 Δ.Π.Θ.
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1416574800
21 Νοε 15:00-20:00
Τρίπολη 49 ITYE
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1416920400
25 Νοε 15:00-20:30
ΔΡΑΜΑ 36 Δ.Π.Θ.
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1417179600
28 Νοε 15:00-20:00
Αγρίνιο 46 ITYE
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1417784400
05 Δεκ 15:00-20:00
Μεσολόγγι 50 ITYE