Τηλεκπαιδεύσεις

Περιοχή:   

Τηλεκπαίδευση Ημερομηνία Θέσεις Φορέας Τύπος
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1397635200
16 Απρ 11:00-13:00
7 ITYE Προαιρετική
Windows 2003 Server
1397636100
16 Απρ 11:15-12:15
2 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα
1397640600
16 Απρ 12:30-13:30
4 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1397646000
16 Απρ 14:00-15:00
0 ΕΜΠ Προαιρετική
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1397647800
16 Απρ 14:30-15:30
1 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1397653200
16 Απρ 16:00-17:00
2 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1397654100
16 Απρ 16:15-17:15
0 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1397736000
17 Απρ 15:00-17:00
14 Π.Κ. Απαραίτητη
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1398150000
22 Απρ 10:00-11:00
0 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Διαδραστικοί Πίνακες
1398154500
22 Απρ 11:15-12:15
11 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1398168000
22 Απρ 15:00-17:00
15 Π.Κ. Προαιρετική
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1398176100
22 Απρ 17:15-19:15
0 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1398236400
23 Απρ 10:00-12:00
0 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Windows 2003 Server
1398244500
23 Απρ 12:15-13:15
5 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1398249000
23 Απρ 13:30-14:30
2 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1398254400
23 Απρ 15:00-16:00
14 Π.Κ. Προαιρετική
Διαδραστικοί Πίνακες
1398265200
23 Απρ 18:00-19:00
15 Π.Θ. Προαιρετική
Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα
1398267000
23 Απρ 18:30-19:30
1 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1398321000
24 Απρ 09:30-10:30
8 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1398325500
24 Απρ 10:45-11:45
6 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1398327300
24 Απρ 11:15-13:15
0 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Windows 2003 Server
1398348000
24 Απρ 17:00-18:00
15 Π.Θ. Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1398348900
24 Απρ 17:15-19:15
0 Π.Α. Απαραίτητη
Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες
1398351600
24 Απρ 18:00-20:00
15 Π.Θ. Προαιρετική
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1398407400
25 Απρ 09:30-10:30
6 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1398411900
25 Απρ 10:45-11:45
3 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1398413700
25 Απρ 11:15-13:15
6 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1398430800
25 Απρ 16:00-17:00
13 Π.Κ. Απαραίτητη
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1398434400
25 Απρ 17:00-19:00
15 Π.Θ. Απαραίτητη
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1398438000
25 Απρ 18:00-19:00
15 Π.Θ. Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1398526200
26 Απρ 18:30-20:30
6 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1398684600
28 Απρ 14:30-16:30
15 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1398686400
28 Απρ 15:00-17:00
8 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1398686400
28 Απρ 15:00-17:00
15 Π.Κ. Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1398686400
28 Απρ 15:00-17:00
0 ΤΕΙ ΑΘ. Απαραίτητη
Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα
1398691800
28 Απρ 16:30-17:30
9 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1398693600
28 Απρ 17:00-19:00
15 Π.Θ. Προαιρετική
Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα
1398697200
28 Απρ 18:00-19:00
0 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Windows 2003 Server
1398771000
29 Απρ 14:30-15:30
15 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1398772800
29 Απρ 15:00-17:00
15 Π.Κ. Προαιρετική
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1398772800
29 Απρ 15:00-17:00
0 ΤΕΙ ΑΘ. Απαραίτητη
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1398772800
29 Απρ 15:00-16:00
0 ΕΜΠ Απαραίτητη
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1398775500
29 Απρ 15:45-16:45
15 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Windows 2003 Server
1398778200
29 Απρ 16:30-17:30
9 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1398780000
29 Απρ 17:00-18:00
10 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1398780000
29 Απρ 17:00-18:00
15 Π.Θ. Απαραίτητη
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1398783600
29 Απρ 18:00-19:00
0 ΤΕΙ ΑΘ. Απαραίτητη
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1398787200
29 Απρ 19:00-20:00
15 Π.Θ. Απαραίτητη
Διαδραστικοί Πίνακες
1398835800
30 Απρ 08:30-9:30
15 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1398858300
30 Απρ 14:45-16:45
15 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1398859200
30 Απρ 15:00-16:00
0 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1398861000
30 Απρ 15:30-17:30
9 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1398870000
30 Απρ 18:00-20:00
12 Π.Θ. Προαιρετική
Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες
1399014900
02 Μαϊ 10:15-12:15
15 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1399040100
02 Μαϊ 17:15-19:15
9 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1399104900
03 Μαϊ 11:15-13:15
15 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1399126500
03 Μαϊ 17:15-19:15
14 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1399277700
05 Μαϊ 11:15-13:15
12 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1399360500
06 Μαϊ 10:15-11:15
12 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1399375800
06 Μαϊ 14:30-15:30
15 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1399380300
06 Μαϊ 15:45-16:45
15 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1399440600
07 Μαϊ 08:30-9:30
15 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Υπηρεσίες video και ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ
1399446900
07 Μαϊ 10:15-12:15
12 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1399462200
07 Μαϊ 14:30-15:30
15 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1399466700
07 Μαϊ 15:45-16:45
15 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1399548600
08 Μαϊ 14:30-16:30
15 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1399558500
08 Μαϊ 17:15-19:15
0 Π.Α. Απαραίτητη
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1399635000
09 Μαϊ 14:30-16:30
15 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα
1399882500
12 Μαϊ 11:15-12:15
12 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες
1399894200
12 Μαϊ 14:30-16:30
15 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1399904100
12 Μαϊ 17:15-18:15
9 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1399980600
13 Μαϊ 14:30-16:30
11 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Διαδραστικοί Πίνακες
1400045400
14 Μαϊ 08:30-9:30
15 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1400067000
14 Μαϊ 14:30-15:30
15 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1400071500
14 Μαϊ 15:45-16:45
15 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1400131800
15 Μαϊ 08:30-9:30
15 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1400153400
15 Μαϊ 14:30-16:30
15 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1400166000
15 Μαϊ 18:00-20:00
0 Π.Α. Απαραίτητη
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1400218200
16 Μαϊ 08:30-9:30
15 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες
1400240700
16 Μαϊ 14:45-16:45
15 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1400770800
22 Μαϊ 18:00-20:00
6 Π.Α. Απαραίτητη

Σεμινάρια

Περιοχή:   

Τίτλος Ημερομηνία Πόλη Θέσεις Φορέας
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1398859200
30 Απρ 15:00-20:00
ΠΥΡΓΟΣ 47 ITYE
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1399464000
07 Μαϊ 15:00-20:00
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 49 ITYE