Τηλεκπαιδεύσεις

Περιοχή:   

Τηλεκπαίδευση Ημερομηνία Θέσεις Φορέας Τύπος
Διαδραστικοί Πίνακες
1406883600
01 Αυγ 12:00-13:00
13 ITYE Προαιρετική
Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες
1407151800
04 Αυγ 14:30-16:30
13 ITYE Προαιρετική

Σεμινάρια

Περιοχή:   


Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια στην περιοχή :