Τηλεκπαιδεύσεις

Περιοχή:   

Τηλεκπαίδευση Ημερομηνία Θέσεις Φορέας Τύπος
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1438588800
03 Αυγ 11:00-13:00
0 ITYE Απαραίτητη
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1438682400
04 Αυγ 13:00-15:00
8 ITYE Απαραίτητη
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1438761600
05 Αυγ 11:00-12:00
2 ITYE Προαιρετική
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1438855200
06 Αυγ 13:00-14:00
7 ITYE Προαιρετική
Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες
1438934400
07 Αυγ 11:00-13:00
11 ITYE Προαιρετική

Σεμινάρια

Περιοχή:   


Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια στην περιοχή :