Τηλεκπαιδεύσεις

Περιοχή:   

Τηλεκπαίδευση Ημερομηνία Θέσεις Φορέας Τύπος
Η νέα εποχή και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Πληροφορικής
1448542800
26 Νοε 15:00-16:00
10 ΕΜΠ Προαιρετική
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1448542800
26 Νοε 15:00-16:00
11 ΕΜΠ Προαιρετική
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1448547300
26 Νοε 16:15-17:15
3 ΕΜΠ Προαιρετική
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1448548200
26 Νοε 16:30-17:30
13 ΕΜΠ Απαραίτητη
Windows 2003 Server
1448607600
27 Νοε 09:00-10:00
14 ΕΜΠ Προαιρετική
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1448629200
27 Νοε 15:00-16:00
12 ΕΜΠ Προαιρετική
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1448631000
27 Νοε 15:30-17:30
13 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1448634600
27 Νοε 16:30-18:30
13 ΕΜΠ Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1448715600
28 Νοε 15:00-17:00
14 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1448793000
29 Νοε 12:30-14:30
14 Δ.Π.Θ. Προαιρετική

Σεμινάρια

Περιοχή:   


Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια στην περιοχή :