Τηλεκπαιδεύσεις

Περιοχή:   

Τηλεκπαίδευση Ημερομηνία Θέσεις Φορέας Τύπος
Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα
1408699800
22 Αυγ 12:30-13:30
5 ITYE Προαιρετική
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1408712400
22 Αυγ 16:00-18:00
10 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1408957200
25 Αυγ 12:00-13:00
10 Π.Κ. Απαραίτητη
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1408968000
25 Αυγ 15:00-16:00
12 Π.Κ. Απαραίτητη
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1408971600
25 Αυγ 16:00-17:00
11 Π.Κ. Προαιρετική
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1409662800
02 Σεπ 16:00-18:00
15 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1409745600
03 Σεπ 15:00-16:00
15 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1409752800
03 Σεπ 17:00-19:00
15 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1409832000
04 Σεπ 15:00-16:00
15 ΤΕΙ ΑΘ. Απαραίτητη
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1409832000
04 Σεπ 15:00-16:00
15 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες
1409837400
04 Σεπ 16:30-18:30
15 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1409922000
05 Σεπ 16:00-18:00
15 ΤΕΙ ΑΘ. Απαραίτητη

Σεμινάρια

Περιοχή:   


Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια στην περιοχή :