Τηλεκπαιδεύσεις

Περιοχή:   

Τηλεκπαίδευση Ημερομηνία Θέσεις Φορέας Τύπος
Εισαγωγή στη χρήση του ΛΣ Linux
1444224600
07 Οκτ 16:30-18:30
0 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1444303800
08 Οκτ 14:30-16:30
0 ITYE Απαραίτητη
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1444305600
08 Οκτ 15:00-17:00
14 ΕΜΠ Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1444305600
08 Οκτ 15:00-17:00
7 ΠΑΜΑΚ Απαραίτητη
Διαδραστικοί Πίνακες
1444305600
08 Οκτ 15:00-16:00
11 ΕΜΠ Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1444392000
09 Οκτ 15:00-17:00
11 ΕΜΠ Προαιρετική
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1444482000
10 Οκτ 16:00-18:00
8 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες
1444582800
11 Οκτ 20:00-22:00
12 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1444651200
12 Οκτ 15:00-16:00
15 ΕΜΠ Απαραίτητη
Windows 2003 Server
1444656600
12 Οκτ 16:30-17:30
9 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Υπηρεσία Εικονικής Τάξης (Τηλεδιασκέψεις-Τηλεκπαιδεύσεις)
1444737600
13 Οκτ 15:00-17:00
9 ΕΜΠ Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1444737600
13 Οκτ 15:00-17:00
14 ΕΜΠ Απαραίτητη
Υπηρεσία Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS
1444825800
14 Οκτ 15:30-17:30
2 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Υπηρεσία Εικονικής Τάξης (Τηλεδιασκέψεις-Τηλεκπαιδεύσεις)
1444910400
15 Οκτ 15:00-17:00
9 ΕΜΠ Προαιρετική
Εισαγωγή στη χρήση του ΛΣ Linux
1444915800
15 Οκτ 16:30-18:30
9 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1444996800
16 Οκτ 15:00-17:00
12 ΕΜΠ Προαιρετική
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1445261400
19 Οκτ 16:30-18:30
1 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική

Σεμινάρια

Περιοχή:   


Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια στην περιοχή :