Τηλεκπαιδεύσεις

Περιοχή:   

Τηλεκπαίδευση Ημερομηνία Θέσεις Φορέας Τύπος
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1414411200
27 Οκτ 14:00-15:00
0 Π.Κ. Απαραίτητη
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1414413900
27 Οκτ 14:45-15:45
14 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1414414800
27 Οκτ 15:00-16:00
0 Π.Κ. Προαιρετική
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1414418400
27 Οκτ 16:00-17:00
0 Π.Κ. Προαιρετική
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1414422000
27 Οκτ 17:00-19:00
8 Π.Θ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1414569600
29 Οκτ 10:00-12:00
0 Π.Κ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1414587600
29 Οκτ 15:00-17:00
6 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1414591200
29 Οκτ 16:00-18:00
3 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1414591200
29 Οκτ 16:00-18:00
7 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1414672200
30 Οκτ 14:30-15:30
8 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1414674000
30 Οκτ 15:00-16:00
1 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1414674000
30 Οκτ 15:00-17:00
7 ITYE Προαιρετική
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1414674000
30 Οκτ 15:00-16:00
12 Α.Π.Θ. Απαραίτητη
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1414674900
30 Οκτ 15:15-17:15
5 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Windows 2003 Server
1414677600
30 Οκτ 16:00-17:00
0 Π.Κ. Προαιρετική
Διαδραστικοί Πίνακες
1414677600
30 Οκτ 16:00-17:00
7 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1414677600
30 Οκτ 16:00-18:00
0 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες
1414677600
30 Οκτ 16:00-18:00
0 ΤΕΙ ΘΕΣ. Προαιρετική
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1414681200
30 Οκτ 17:00-18:00
11 Π.Θ. Απαραίτητη
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1414681200
30 Οκτ 17:00-18:00
0 ΤΕΙ ΑΘ. Απαραίτητη
Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα
1414760400
31 Οκτ 15:00-16:00
9 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1414760400
31 Οκτ 15:00-17:00
7 ITYE Προαιρετική
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1414761300
31 Οκτ 15:15-17:15
7 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1414762200
31 Οκτ 15:30-16:30
11 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1414764000
31 Οκτ 16:00-18:00
0 Π.Κ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1414764000
31 Οκτ 16:00-18:00
4 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1414765800
31 Οκτ 16:30-17:30
7 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Windows 2003 Server
1414766700
31 Οκτ 16:45-17:45
12 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1414771200
31 Οκτ 18:00-19:00
2 Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1415023200
03 Νοε 16:00-18:00
14 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1415106000
04 Νοε 15:00-17:00
5 ΠΑΜΑΚ Απαραίτητη
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1415106000
04 Νοε 15:00-16:00
14 ΤΕΙ ΑΘ. Απαραίτητη
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1415113200
04 Νοε 17:00-18:00
13 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1415192400
05 Νοε 15:00-17:00
14 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Διαδραστικοί Πίνακες
1415192400
05 Νοε 15:00-16:00
14 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1415192400
05 Νοε 15:00-17:00
15 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1415278800
06 Νοε 15:00-17:00
12 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1415282400
06 Νοε 16:00-18:00
5 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1415285100
06 Νοε 16:45-18:45
12 Α.Π.Θ. Απαραίτητη
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1415368800
07 Νοε 16:00-18:00
13 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική

Σεμινάρια

Περιοχή: