Τηλεκπαιδεύσεις

Περιοχή:   

Τηλεκπαίδευση Ημερομηνία Θέσεις Φορέας Τύπος
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1417438800
01 Δεκ 15:00-16:00
2 ΤΕΙ ΑΘ. Απαραίτητη
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1417438800
01 Δεκ 15:00-17:00
0 ΕΚΠΑ Απαραίτητη
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1417446000
01 Δεκ 17:00-18:00
0 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Windows 2003 Server
1417446000
01 Δεκ 17:00-18:00
10 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1417454100
01 Δεκ 19:15-21:15
0 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1417525200
02 Δεκ 15:00-16:00
2 Α.Π.Θ. Απαραίτητη
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1417525200
02 Δεκ 15:00-17:00
11 ΠΑΜΑΚ Απαραίτητη
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1417527000
02 Δεκ 15:30-16:30
13 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1417532400
02 Δεκ 17:00-18:00
0 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Διαδραστικοί Πίνακες
1417532400
02 Δεκ 17:00-18:00
10 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1417536000
02 Δεκ 18:00-20:00
0 Π.Θ. Απαραίτητη
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1417536900
02 Δεκ 18:15-19:15
0 ITYE Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1417539600
02 Δεκ 19:00-21:00
0 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες
1417611600
03 Δεκ 15:00-17:00
8 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1417611600
03 Δεκ 15:00-16:00
7 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1417613400
03 Δεκ 15:30-16:30
15 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1417618800
03 Δεκ 17:00-18:00
0 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1417626000
03 Δεκ 19:00-21:00
0 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1417698000
04 Δεκ 15:00-16:00
6 ΤΕΙ ΑΘ. Απαραίτητη
Υπηρεσίες video και ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ
1417701600
04 Δεκ 16:00-18:00
0 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1417704300
04 Δεκ 16:45-18:45
1 Α.Π.Θ. Απαραίτητη
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1417705200
04 Δεκ 17:00-18:00
9 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1417708800
04 Δεκ 18:00-19:00
0 Π.Θ. Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1417784400
05 Δεκ 15:00-17:00
2 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1417788000
05 Δεκ 16:00-18:00
9 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1417791600
05 Δεκ 17:00-19:00
0 Π.Θ. Προαιρετική
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1418043600
08 Δεκ 15:00-17:00
9 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1418047200
08 Δεκ 16:00-18:00
10 ΤΕΙ ΑΘ. Απαραίτητη
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1418050800
08 Δεκ 17:00-19:00
0 Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1418051700
08 Δεκ 17:15-18:15
6 ΠΑΜΑΚ Απαραίτητη
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1418135400
09 Δεκ 16:30-18:30
7 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1418137200
09 Δεκ 17:00-19:00
6 Π.Θ. Προαιρετική
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1418220000
10 Δεκ 16:00-18:00
0 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Windows 2003 Server
1418223600
10 Δεκ 17:00-18:00
9 Π.Θ. Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1418306400
11 Δεκ 16:00-18:00
8 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1418396400
12 Δεκ 17:00-19:00
0 Π.Θ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1418400000
12 Δεκ 18:00-20:00
13 Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1418454000
13 Δεκ 09:00-11:00
1 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1418736600
16 Δεκ 15:30-16:30
9 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1418738400
16 Δεκ 16:00-18:00
0 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1418742000
16 Δεκ 17:00-18:00
0 Π.Θ. Απαραίτητη
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1418824800
17 Δεκ 16:00-18:00
0 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1418994000
19 Δεκ 15:00-17:00
0 Δ.Π.Θ. Απαραίτητη
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1419001200
19 Δεκ 17:00-18:00
0 Π.Θ. Απαραίτητη
Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα
1419004800
19 Δεκ 18:00-19:00
0 Π.Θ. Προαιρετική

Σεμινάρια

Περιοχή:   

Τίτλος Ημερομηνία Πόλη Θέσεις Φορέας
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1417611600
03 Δεκ 15:00-20:30
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 14 Π.Θ.
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1417698000
04 Δεκ 15:00-20:30
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 39 Π.Θ.
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1417780800
05 Δεκ 14:00-19:00
Ηράκλειο 35 Π.Κ.
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1417784400
05 Δεκ 15:00-20:00
Μεσολόγγι 33 ITYE
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1417784400
05 Δεκ 15:00-20:00
Νέα Σμύρνη - Αττική 8 ΕΜΠ
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1418130000
09 Δεκ 15:00-20:30
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 27 Δ.Π.Θ.
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1418130000
09 Δεκ 15:00-20:00
Πειραιάς 18 ΕΜΠ
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1418216400
10 Δεκ 15:00-21:00
Σέρρες 12 Α.Π.Θ.
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1418302800
11 Δεκ 15:00-21:00
Σέρρες 13 Α.Π.Θ.
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1418304600
11 Δεκ 15:30-20:30
Χαλάνδρι 30 ΕΜΠ
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1418385600
12 Δεκ 14:00-19:00
Ηράκλειο 46 Π.Κ.
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1418389200
12 Δεκ 15:00-20:00
Νέα Σμύρνη - Αττική 31 ΕΜΠ
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1418905800
18 Δεκ 14:30-20:00
ΑΧΑΡΝΕΣ 49 ΕΚΠΑ
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1418907600
18 Δεκ 15:00-20:00
Πειραιάς 35 ΕΜΠ