Τηλεκπαιδεύσεις

Περιοχή:   

Τηλεκπαίδευση Ημερομηνία Θέσεις Φορέας Τύπος
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1425474000
04 Μαρ 15:00-17:00
9 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1425557700
05 Μαρ 14:15-16:15
11 ΕΚΠΑ Προαιρετική
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1425560400
05 Μαρ 15:00-16:00
14 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1425560400
05 Μαρ 15:00-16:00
15 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Διαδραστικοί Πίνακες
1425562200
05 Μαρ 15:30-16:30
5 ITYE Προαιρετική
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1425565800
05 Μαρ 16:30-17:30
13 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Υπηρεσία Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS
1425566700
05 Μαρ 16:45-18:45
9 Α.Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1425567600
05 Μαρ 17:00-19:00
0 Π.Θ. Προαιρετική
Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα
1425571200
05 Μαρ 18:00-19:00
5 Π.Θ. Προαιρετική
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1425571200
05 Μαρ 18:00-20:00
13 Π.Α. Προαιρετική
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1425573000
05 Μαρ 18:30-19:30
12 ΠΑΜΑΚ Απαραίτητη
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1425577500
05 Μαρ 19:45-21:45
11 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1425645000
06 Μαρ 14:30-16:30
1 ITYE Προαιρετική
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1425646800
06 Μαρ 15:00-17:00
9 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1425646800
06 Μαρ 15:00-17:00
15 ΠΑΜΑΚ Απαραίτητη
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1425654900
06 Μαρ 17:15-19:15
13 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1425900600
09 Μαρ 13:30-14:30
14 ΠΑΜΑΚ Απαραίτητη
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1425913200
09 Μαρ 17:00-19:00
12 Π.Θ. Προαιρετική
Διαδραστικοί Πίνακες
1425924000
09 Μαρ 20:00-21:00
10 ΤΕΙ ΘΕΣ. Προαιρετική
Υπηρεσίες video και ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ
1425992400
10 Μαρ 15:00-17:00
10 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Υπηρεσία Εικονικής Τάξης (Τηλεδιασκέψεις-Τηλεκπαιδεύσεις)
1425996900
10 Μαρ 16:15-18:15
14 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
1426089600
11 Μαρ 18:00-20:00
11 Π.Θ. Απαραίτητη
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1426165200
12 Μαρ 15:00-16:00
14 ΤΕΙ ΑΘ. Απαραίτητη
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1426165200
12 Μαρ 15:00-17:00
15 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1426165200
12 Μαρ 15:00-17:00
14 Π.Κ. Προαιρετική
Υπηρεσία Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS
1426169700
12 Μαρ 16:15-18:15
14 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσίες για τους μαθητές
1426172400
12 Μαρ 17:00-18:00
14 Π.Θ. Απαραίτητη
Διαδραστικοί Πίνακες
1426176000
12 Μαρ 18:00-19:00
0 Π.Θ. Προαιρετική
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1426183200
12 Μαρ 20:00-21:00
7 ΤΕΙ ΘΕΣ. Απαραίτητη
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1426251600
13 Μαρ 15:00-16:00
6 ΤΕΙ ΑΘ. Προαιρετική
Υπηρεσίες video και ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ
1426251600
13 Μαρ 15:00-17:00
15 Π.Κ. Προαιρετική
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
1426253400
13 Μαρ 15:30-16:30
14 ΠΑΜΑΚ Απαραίτητη
Διαδραστικοί Πίνακες
1426258800
13 Μαρ 17:00-18:00
11 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1426262400
13 Μαρ 18:00-20:00
10 Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)
1426518000
16 Μαρ 17:00-19:00
15 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσία Εικονικής Τάξης (Τηλεδιασκέψεις-Τηλεκπαιδεύσεις)
1426521600
16 Μαρ 18:00-20:00
0 Π.Θ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1426527000
16 Μαρ 19:30-21:30
3 ΤΕΙ ΘΕΣ. Προαιρετική
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1426601700
17 Μαρ 16:15-18:15
14 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσία Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS
1426604400
17 Μαρ 17:00-19:00
0 Π.Θ. Προαιρετική
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1426690800
18 Μαρ 17:00-18:00
15 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
1426774500
19 Μαρ 16:15-17:15
12 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1426780800
19 Μαρ 18:00-19:00
6 Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσίες video και ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ
1426843800
20 Μαρ 11:30-13:30
15 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Φιλοξενία Ιστοσελίδων
1426860000
20 Μαρ 16:00-17:00
13 Π.Κ. Απαραίτητη
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1426867200
20 Μαρ 18:00-20:00
0 Π.Θ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1427119200
23 Μαρ 16:00-18:00
15 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Windows 2003 Server
1427122800
23 Μαρ 17:00-18:00
9 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες
1427127300
23 Μαρ 18:15-20:15
14 ΠΑΜΑΚ Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS Wordpress
1427205600
24 Μαρ 16:00-18:00
15 Π.Κ. Προαιρετική
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης
1427206500
24 Μαρ 16:15-18:15
10 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας
1427209200
24 Μαρ 17:00-19:00
0 Π.Θ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle
1427209200
24 Μαρ 17:00-19:00
2 Π.Θ. Προαιρετική
Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά&Εφημερίδες (schoolpress)
1427374800
26 Μαρ 15:00-16:00
15 Π.Κ. Προαιρετική
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla
1427382000
26 Μαρ 17:00-19:00
13 Δ.Π.Θ. Προαιρετική
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1427472000
27 Μαρ 18:00-19:00
0 Π.Θ. Προαιρετική
Εγκατάσταση διακομιστή μεσολάβησης Squid
1427806800
31 Μαρ 16:00-17:00
13 Π.Κ. Προαιρετική
Windows 2003 Server
1427810400
31 Μαρ 17:00-18:00
13 Π.Θ. Προαιρετική
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
1427896800
01 Απρ 17:00-19:00
0 Π.Θ. Προαιρετική
Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες
1427986800
02 Απρ 18:00-20:00
5 Π.Θ. Προαιρετική
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ
1428069600
03 Απρ 17:00-19:00
9 Π.Θ. Απαραίτητη

Σεμινάρια

Περιοχή:   

Τίτλος Ημερομηνία Πόλη Θέσεις Φορέας
Σεμινάριο εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης
1426078800
11 Μαρ 15:00-20:30
ΠΡΕΒΕΖΑ 36 Π.Ι.