Υπηρεσία Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS

  Υλικό Αναφοράς 

  Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης

  Δραστηριότητα

  Παρουσίαση

 

Θα καλυφθούν τα εξής θέματα:


•      Βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων.
•      Διαδικασία δημιουργίας ακολουθίας και μαθήματος από τους εκπαιδευτικούς.
•     Υποστηριζόμενα εργαλεία δραστηριοτήτων, πληροφόρησης, αξιολόγησης, συνεργασίας και ανατροφοδότησης.
•      Ενδεικτικοί τρόποι αξιοποίησης της υπηρεσίας LAMS για τον εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας.

Πληροφορίες

Έναρξη: 03-03-2015 18:30
Λήξη: 03-03-2015 20:30
Εισηγητής ΤΡΙΜΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Θέσεις 15
Εγγραφές 10
Διαθέσιμες 5
Εκπαιδευτική κατηγορία Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
Τύπος διάλεξης Προαιρετική
Φορέας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η διάλεξη αφορά εκπαιδευτικούς με φορέα εκπαίδευσης το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα για να εγγραφείτε στη διάλεξη