Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-Τάξη)

  Υλικό Αναφοράς 

   Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης

  Δραστηριότητα

  Παρουσίαση

Θα καλυφθούν τα εξής θέματα:

  • Βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας η-Τάξη.
  • Δημιουργία μαθήματος από τους εκπαιδευτικούς.
  • Παρουσίαση των 17 υποστηριζόμενων υποσυστημάτων που συνθέτουν ένα ηλεκτρονικό μάθημα.
  • Παρουσίαση ενδεικτικών τρόπων αξιοποίησης της η-Τάξης για τον εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας.

Πληροφορίες

Έναρξη: 16-07-2015 11:00
Λήξη: 16-07-2015 13:00
Εισηγητής ΦΩΚΑ ΑΜΑΛΙΑ
Θέσεις 15
Εγγραφές 5
Διαθέσιμες 10
Εκπαιδευτική κατηγορία Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
Τύπος διάλεξης Προαιρετική
Φορέας ITYΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
Η διάλεξη αφορά εκπαιδευτικούς με φορέα εκπαίδευσης το ITYΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
Πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα για να εγγραφείτε στη διάλεξη