Οργανωτικά θέματα

Βασικά οργανωτικά θέματα τα οποία αναφέρονται στον ρόλο που διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός πληροφορικής στην νέα εποχή και τις υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί για να τον υποστηρίξουν σε αυτό του το έργο.


Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες διαλέξεις