Σφάλμα
  • Could not connect to memcache server

Η νέα εποχή και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Πληροφορικής

Βασικά οργανωτικά θέματα τα οποία αναφέρονται στον ρόλο που διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός πληροφορικής στην νέα εποχή και τις υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί για να τον υποστηρίξουν σε αυτό του το έργο.


Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες διαλέξεις