Σφάλμα
  • Could not connect to memcache server

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα

Εκπαίδευση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις υπηρεσίες που έχει αναπτύξει και υποστηρίζει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο


Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες διαλέξεις