Σφάλμα
  • Could not connect to memcache server

Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου τηλεκπαίδευσης με χρήση του LMS Moodle

Εκπαίδευση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις υπηρεσίες που έχει αναπτύξει και υποστηρίζει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο


Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες διαλέξεις