Σφάλμα
  • Could not connect to memcache server

Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ

Κατηγορία που σχετίζεται με την υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό των υποδομών ενός σχολικού εργαστηρίου καθώς και των υπηρεσιών που μπορούν να βασιστούν στις παραπάνω υποδομές


Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες διαλέξεις