Αναβάθμιση ΕΑ 23 Υπηρεσία Βίντεο και Ζωντανών Μεταδόσεων

Σας ενημερώνουμε ότι το εκπαιδευτικό υλικό που αφορά την Υπηρεσία Βίντεο και Ζωντανών Μεταδόσεων (ΕΑ-23) έχει αναβαθμιστεί βασιζόμενο στην νέα υπηρεσία.

Οι επόμενες τηλεκπαιδεύσεις θα βασίζονται στο νέο εκπαιδευτικό υλικό.

------------------------------------------

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ