Ανακοίνωση νέου εκπαιδευτικού αντικειμένου (ΕΑ21 - Δημιουργία και Συντήρηση Ιστοτόπου Τηλεκπαίδευσης με χρήση LMS Moodle)

Σας ενημερώνουμε ότι το εκπαιδευτικό αντικείμενο ΕΑ21 "Δημιουργία και Συντήρηση Ιστοτόπου Τηλεκπαίδευσης με χρήση LMS Moodle" είναι πλέον διαθέσιμο για διαλέξεις.

------------------------------------------

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ