Ανακοίνωση νέου εκπαιδευτικού αντικειμένου (ΕΑ20 - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Σας ενημερώνουμε ότι το εκπαιδευτικό αντικείμενο ΕΑ20 "Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση" είναι πλέον διαθέσιμο για διαλέξεις.

------------------------------------------

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ