Ανακοίνωση νέου εκπαιδευτικού αντικειμένου ΕΑ30 - Υπηρεσία Εικονικής Τάξης (Τηλεδιασκέψεις-Τηλεκπαιδεύσεις))

Σας ενημερώνουμε ότι το εκπαιδευτικό αντικείμενο ΕΑ30 "Υπηρεσία Εικονικής Τάξης (Τηλεδιασκέψεις-Τηλεκπαιδεύσεις)" είναι πλέον διαθέσιμο για διαλέξεις.