Σεμινάρια

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» σε συνεργασία με τους φορείς λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, στα πλαίσια της πράξης "ΣΤΗΡΙΖΩ", υλοποιεί σεμινάρια εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών πληροφορικής1 ΠΕ19 και ΠΕ20. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης δίνει την δυνατότητα :

  • Συμμετοχής σε βιωματικά εργαστήρια πάνω στον εξοπλισμό του ΣΕΠΕΗΥ.
  • Ενημέρωσης για τρέχοντα θέματα της εκπαιδευτικής κοινότητας.
  • Ενημέρωσης για τις δράσης της πράξης «Στηρίζω».
  • Εκπαίδευσης στον διαδραστικό εξοπλισμό των σχολικών μονάδων.

1 Δυνατότητα συμμετοχής και της ειδικότητας ΤΕ01.13 - Προγραμματιστών Η/Υ


Διαθέσιμα Σεμινάρια
Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια