Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» σε συνεργασία με τους Φορείς λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, στα πλαίσια της πράξης "ΣΤΗΡΙΖΩ", υλοποιεί μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων οι οποίες απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι μικτής μορφής, δια ζώσης και εξ' αποστάσεως.

  • Δια ζώσης σεμινάρια πραγματοποιούνται σε σχολικές αίθουσες και σε εργαστήρια ΣΕΠΕΗΥ, έχουν βιωματικό χαρακτήρα και διάρκεια επτά (7) εκπαιδευτικών ωρών.
  • Εξ' αποστάσεως διαλέξεις πραγματοποιούνται με συγχρονη εκπαίδευση και αφορούν εκπαιδευτικά αντικείμενα ταξινομημένα στις παρακάτω κατηγορίες:

α) σε οργανωτικά θέματα

β) στην υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘΠΑ

γ) στις τεχνολογικές υποδομές (εργαστήρια, διαδραστικοί πίνακες, κλπ.) των σχολικών μονάδων

δ) στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης αποτελείται από ένα σύνολο απαραίτητων και προαιρετικών αντικειμένων εκπαίδευσης, τα οποία θα μπορούν να επιλεγούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Για την παροχή πιστοποιητικού συμμετοχής στις εξ' αποστάσεως δράσεις ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συμπληρώσει 10 ώρες τηλεκπαίδευσης ενώ στα δια ζώσης σεμινάρια αρκεί η φυσική του παρουσία σε ένα.

 

Φορείς Υλοποίησης

 

Δικαιούχος Φορέας

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε)

 

Συμπράττοντες Φορείς

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Υπολογιστών & Επικοινωνιών (ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Οδηγός χρήσης του Πληροφοριακού συστήματος

Ο Οδηγός χρήσης για τον εκπαιδευτικό Π19-Π20 βρίσκεται εδώ.

Ο Οδηγός χρήσης για τον εισηγητή βρίσκεται εδώ.

 

Πρότυπο βεβαίωσης παρακολούθησης τηλεδιαλέξεων

Μπορείτε να δείτε τα δυο νέα πρότυπα της βεβαίωσης παρακολούθησης εδώ κι εδώ.

 

Πρότυπο βεβαίωσης παρακολούθησης Σεμιναρίου

Μπορείτε να δείτε το πρότυπο της βεβαίωσης παρακολούθησης του σεμιναρίου εδώ.