Ανακοίνωση νέου εκπαιδευτικού αντικειμένου EA24 - Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Δράσεις μέσω ΠΣΔ

Σας ενημερώνουμε πως πλέον είναι διαθέσιμο το νέο εκπαιδευτικό αντικείμενο ΕΑ-24 Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Δράσεις μέσω ΠΣΔ, προς εκπαίδευση μέσω του training.sch.gr, με την μορφή του προαιρετικού και διάρκειας 1 ώρας.