Ανακοίνωση νέου εκπαιδευτικού αντικειμένου (ΕΑ29 - Υπηρεσία Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS)

Σας ενημερώνουμε ότι το εκπαιδευτικό αντικείμενο ΕΑ29 "Υπηρεσία Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS" είναι πλέον διαθέσιμο για διαλέξεις.

 

------------------------------------------

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ