Ανακοίνωση νέου εκπαιδευτικού αντικειμένου EA1 - Η νέα εποχή και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Πληροφορικής

Σας ενημερώνουμε πως πλέον είναι διαθέσιμο το νέο εκπαιδευτικό αντικείμενο EA1 - Η νέα εποχή και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Πληροφορικής, προς εκπαίδευση μέσω του training.sch.gr, με την μορφή του προαιρετικού και διάρκειας 1 ώρας.